Key Performance Indicators voor aanvullende technologieën

Om als exploitant zeker te kunnen zijn van de prestaties van aanvullende technieken voor de beheersing van desinfectie bijproducten moeten Key Performance Indicators (KPI’s) moeten worden overeengekomen met de betreffende leveranciers. Deze KPI’s moeten zowel de waterkwaliteit als de luchtkwaliteit bepalen, en rekening houden met zowel de huidige als met de voorgenomen wetgeving. Wat betreft de beheersing van desinfectie bijproducten is de aandacht van zwembadexploitanten tot nu toe gericht op verlaging van het gebonden chloor in het zwemwater. Dit is makkelijk te meten, maar jammer genoeg blijkt uit diverse praktijkonderzoeken steeds duidelijker dat in de praktijk het gebonden chloor in het zwemwater een slechte indicator is voor het waar het oorspronkelijk voor bedoeld is: de chloorlucht in zwemhallen.

Dat komt omdat de boosdoener voor chloorlucht niet het gebonden chloor is, maar trichlooramine, een bestanddeel van gebonden chloor in zwemwater. De verdamping daarvan uit het zwemwater veroorzaakt de chloorlucht in de zwemhal. Lager gebonden chloor in zwemwater betekent niet meteen minder last van chloorlucht, omdat het aandeel van trichlooramine in gebonden chloor variabel is. Dat blijkt uit metingen en klachten in de praktijk. Trichlooramine in de lucht heeft daarnaast een corrosieve werking. Bij de evaluatie van de diverse technieken voor de verbetering van chloorlucht is daarom de verlaging van trichlooramine in de lucht de enige betrouwbare KPI, en niet de verlaging van het gebonden chloor in het zwemwater. Deze KPI zal ook moeten worden toegevoegd aan de nu gehanteerde KPI’s voor lucht- en waterbehandeling, met name bij energiebesparende technieken zoals recirculatie van lucht, hergebruik van spoelwater, en het afdekken van binnenbaden.

De voorgenomen aanscherping van de wettelijke voorschriften voor de waterkwaliteit in Nederland bevat een belangrijke nieuwe parameter: trihalomethanen (THM’s). Suspect kankerverwekkend. Daarom is door het RIVM geadviseerd om een limiet daarvoor vast te stellen, in navolging van ons omringende landen. Het hoofdbestanddeel daarvan, chloroform, is bekend om zijn verdovende werking en om zijn geur. De beheersing van THM’s in zwemwater is de tweede belangrijke KPI bij de bepaling van de effectiviteit van diverse technieken voor de beheersing of verlaging van desinfectie bijproducten. Een goede aanvullende techniek scoort goed tijdens volle bezetting op beide indicatoren. Een aanvullende techniek is een slechte investering wanneer deze goed scoort op maar één van beide KPI’s, of nog ongewenster, wanneer daarmee een verbeterde score op de ene ten koste gaat van een slechtere score op de andere.