DE BESTE KENNIS EN STERKSTE TECHNOLOGIE

Met AOS PowerUV technology is uw zwemwater perfect voor het heden, maar ook voor de toekomst!

Installatie op maat

Voor elk zwembad wordt een op maat gesneden installatie geselecteerd. Voor elk filtercircuit worden de optimale procescondities apart ingesteld. Het resultaat is geen energie- en waterverspilling, lage onderhoudskosten, en een gegarandeerde waterkwaliteit op alle denkbare water- en luchtparameters in zwembaden.

Duurzaamheid

AOS PowerUV breekt o.a. die hardnekkige vervuiling af die zich vasthecht op het filterzand. Filters vervuilen daardoor aanzienlijk minder snel, zodat zij minder vaak/lang teruggespoeld hoeven te worden. Er hoeft juist geen extra suppletiewater te worden gebruikt om het gebonden chloorgehalte te verlagen. Dit geeft een aanzienlijke bewezen water- en energiebesparing, zonder compromis aan de waterkwaliteit. Niet voor niets heeft drinkwaterbedrijf PWN in Noord Holland gekozen voor deze technologie. AOP is de enige technologie die de moeilijk verwijderbare pesticiden uit het IJsselmeer elimineert.

AOS Power UV behaalt deze uitstekende resultaten met slechts 1 UV lamp. Daardoor wordt het milieu ook minder belast.


Rendement

Uiteraard verwacht u naast de beste kwaliteit ook een hoog rendement op uw investering. AOS Power UV levert het hoogste rendement met terugverdientijden van enkele jaren. Daarnaast zijn de onderhoudskosten laag, er hoeft immers maar 1 lamp vervangen te worden.


Desinfectiebijproducten

AOS PowerUV breekt als enige UV technologie alle desinfectie bijproducten af tot een ongekend laag niveau, zoals het voor de chloorlucht verantwoordelijke trichlooramine. Ook bij topdrukte, wanneer het er echt om gaat. Chloorresistente micro-organismen worden door AOS PowerUV afgedood.

Waterkwaliteit nu en in de toekomst

De AOS PowerUV technologie heeft ook als enige bewezen dat THM’s (carcinogene trihalomethanen) worden afgebroken en dat er geen (toxisch) chloraat wordt gevormd. Deze stoffen mogen in de toekomstige regelgeving in Nederland maar zeer beperkt aanwezig zijn. Met full flow UV-installaties (lage druk en middendruk) neemt het risico op de vorming van deze THM verbindingen en het chloraat in zwemwater juist toe naarmate er meer en/of sterkere UV-lampen worden gebruikt. Om dit te risico te vermijden moet meer (kostbaar) zwemwater worden ververst.