Wie zijn wij?

Pool Water Treatment is de expert op het gebied van duurzame waterbehandeling (waaronder UV technologie) en de effecten van (samenwerkende) technieken op mens en milieu in zwembaden. Afstemming van (samenwerkende) technieken blijft altijd maatwerk, elk zwembad is uniek. Al bijna 20 jaar heeft zij met succes en tot grote tevredenheid van de gebruiker de AOS PowerUV geimplementeerd in zwembaden in Nederland en België.

Het introduceren van vernieuwende en waardevolle technologieën in de zwembadbranche is de hoeksteen van het bedrijf. Het Advanced Oxidation System blijkt in de praktijk het enige waterzuiveringsysteem te zijn met een ongeëvenaarde water-en luchtkwaliteit én tegelijkertijd grote waterbesparingen. Het is het enige waterzuiveringssysteem met een pay back. Pool Water Treatment heeft vele onderzoeken gedaan naar de voor- en nadelen van de diverse toepassingen van UV technologieën, zoals full stream UV in chloorhoudend water en Advanced Oxidation Technology (bypass UV-reactor met waterstofperoxide). Vanwege de grote en onderscheidende voordelen op het gebied van duurzaamheid, exploitatie en gezondheid heeft Pool Water Treatment voor haar UV installaties gekozen voor toepassing van de Advanced Oxidation Technlogy: de AOS PowerUV.

In Nederland is zij zeer nauw betrokken geweest bij de voorbereiding van de nieuwe zwemwaterwet. Door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) wordt zij als partner betrokken bij de beantwoording van complexe vraagstukken met betrekking tot chemie in zwembaden.

De grondlegger van het bedrijf is Prof. Dr. Ir. Peter Appel (Msc). Hij heeft Masters Degrees behaald in Chemical Engineering aan de TUE en UC Berkeley (USA). Aan UC Berkeley is hij gepromoveerd het gebied van Electrochemical Engineering. Vervolgens heeft hij ca 20 jaar bij Unilever in de proces industrie gewerkt waar hij o.a. verantwoordelijk was voor de implementatie van nieuwe procestechnologieën in Europa voor een van de Corporate Divisions. Hij heeft meer dan 35 patenten op zijn naam staan en is tevens winnaar van de prestigieuze Dow Energieprijs. (De tweejaarlijkse Dow Energieprijs wordt sinds 1985 toegekend aan diegenen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de bevordering van duurzame ontwikkelingen in de procesindustrie. De toekenning vindt plaats op voordracht van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen –KNAW-).                                                                                                                 Ook is hij deeltijdhoogleraar Chemical Product Design aan de TU Delft en voorzitter van de Europese CEN/TC 386/WG 3 "Water purification". Peter Appel is voorzitter van de Expertgroep Brancheorganisatie Zwembadtechniek, welke de overheid adviseert bij de totstandkoming van de nieuwe Zwemwaterwet. De Expertgroep richt zich op de kwaliteitsparameters die vereist zijn voor veilig en gezond zwemmen.

Pool Water Treatment is lid van de Vereniging Sport en Gemeenten.